FÖR IT-LEVERANTÖRER

Radar levererar värdeskapande insikt som bygger på lokal information från tusentals datapunkter.

Affärsplanerings- och marknadsstöd

Stöd vid Förändring & utveckling

Trender, pris & konkurrentanalyser

FÖR IT-BESLUTSFATTARE

Med en allt snabbare förändringstakt söker fler IT-ledningar stöd och avlastning.

Proaktivt CIO-stöd

Sourcingstrategi & prisrevisioner

Benchmarks & dynamiska nyckeltal