STRATEGISK RÅDGIVNING

FÖR IT-LEVERANTÖRER

Radar levererar värdeskapande insikt som bygger på lokal information från tusentals datapunkter.

Affärsplaneringsstöd

Marknadsstöd

Stöd vid Förändring & utveckling

Trender i marknaden

Pris & konkurrentanalyser

FAKTA, ANALYSER & RAPPORTER

Radar levererar omvärldsanalys, ger stöd och råd samt erbjuder modeller och verktyg för Benchmarking i abonnemangsform. Vi analyserar och kommenterar pris, kvalitet, teknik och kostnadsutveckling – allt genom ett abonnemang som är det mest spridda inom svenska IT-verksamheter. Abonnemanget ger tillgång till samtliga rapporter samt till det historiska arkivet.

EVENT OCH SEMINARIER

september

14sep13:30- 17:00Halvdagsevent: 14 sepRADAR SOURCING CONFERENCE: VÄGEN TILL ÖKAD IT-PRODUKTIVITET13:30 - 17:00 Målgrupp:IT-beslutsfattareEventtyp:HalvdagseventDate:: 14 september

november

15nov08:30- 17:00Radar Summit: 15 novRADAR SUMMIT 2017: ÅRETS IT-EVENT08:30 - 17:00 Målgrupp:IT-beslutsfattareEventtyp:HeldagseventDate:: 15 november

RADAR PÅ SOUNDCLOUD

RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem.

Radars tjänster skapar möjlighet för dig som IT-beslutsfattare att styra verksamheten baserad på lokalt insamlad fakta hur svenska och nordiska IT-chefer levererar, planerar och genomför sin IT-verksamhet. Genom tusentals datapunkter i ekosystemet samt genom närhet och kunskap om den lokala marknaden, levererar Radar ett värdeskapande som är ledande på såväl operativ som strategisk nivå. Vill du veta mer – läs om oss och våra tjänster inom analys, Benchmark och konsulttjänster.

ABONNERA PÅ OMVÄRLDSANALYS

Radar erbjuder Sveriges mest använda abonnemang för omvärldsanalys!

Radars kunder tillhör de bäst informerade aktörerna runt marknad, kunder, konkurrens, priser och trender på den lokala marknaden. I samarbete med ledande verksamheter på såväl kundsidan som leverantörssidan har vi utvecklat våra produkter och tjänster till att idag vara den ledande plattformen för omvärldsanalys med över 1500 kunder.

Radar har idag lika många kunder som är IT-verksamheter som kunder som är IT leverantörer.

Operativt stöd Kompetens
Omvärldsanalys Styrning

RADAR EXECUTIVE SUMMARY

Din genväg till heltäckande omvärldsbevakning.

Sammanställning av föregående månads publicerade rapporter, analyser och insikter producerade av Radar samt lokala kommentarer på övriga ledande analysföretags publicerade rapporter.

  • THOUGHT LEADERSHIP – Månadens tänkvärda ämne som berör en IT-verksamhet ur ett lokalt och/eller globalt perspektiv.
  • LOKAL MARKNAD – Sammanställning av rapporter och analyser ur ett lokalt, nordiskt, perspektiv.
  • GLOBAL MARKNAD – Sammanställning av rapporter och analyser ur ett globalt, nordiskt, perspektiv.
  • RADAR COMMENTS – Radar som ledande lokalt IT-analysföretag kommenterar valda insikter som förmedlats av andra ledande analytiker under månaden.

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt.

Radars kunder tillhör de bäst informerade aktörerna runt marknad, kunder, konkurrens, priser och trender på den lokala marknaden.