Hans Werner
Vd, Radar Ecosystem Specialists

Se och lyssna till Key notes fr. årets

RADAR SUMMIT 2017

Är du kund med login till portalen kan du se och lyssna till:

Mark Anderson
En av världens mest inflytelserika påverkare inom IT

I sina Key Notes ger Mark sin syn på teknik, trender och innovation inklusive en strategisk outlook på vinnare och förlorare bland dagens globala aktörer.

Amnon Bar-Lev
President Check Point Software Technologies

I sin inspirerande session delar Amnon Bar-Lev Check Point-visionen om hur organisationer kan hålla fokus på innovation samtidigt som de säkras med en säkerhetsarkitektur som är ett steg framför.

Hans Werner
Vd, Radar Ecosystem Specialists

Med ökat tryck på förändring följer också några strategiska trender att ta hänsyn till inför 2018. De fyra viktigaste trenderna men lyfter även blicken något och beskriver något av de områden som Radar identifierat som viktigast inför år 2025, vilket ligger närmare i tiden än vad man kan tro….

Freddie Rinderud
Senior Advisor Radar

The perfect storm
. Om förändringarna i det lokala ekosystemet som IT-verksamheter måste kunna tolka och förstå för att få ut maximalt värde av leverantörsledet.

LOGGA IN OCH SE FILMERNA
FRÅN ÅRETS IT-EVENT

RADAR SUMMIT 2017

STRATEGISK RÅDGIVNING

FÖR IT-LEVERANTÖRER

Radar levererar värdeskapande insikt som bygger på lokal information från tusentals datapunkter.

Affärsplaneringsstöd

Marknadsstöd

Stöd vid Förändring & utveckling

Trender i marknaden

Pris & konkurrentanalyser

FAKTA, ANALYSER & RAPPORTER

Radar levererar omvärldsanalys, ger stöd och råd samt erbjuder modeller och verktyg för Benchmarking i abonnemangsform. Vi analyserar och kommenterar pris, kvalitet, teknik och kostnadsutveckling – allt genom ett abonnemang som är det mest spridda inom svenska IT-verksamheter. Abonnemanget ger tillgång till samtliga rapporter samt till det historiska arkivet.

EVENT OCH SEMINARIER

january

30jan13:00- 17:00Radar Security conference 30/1 2018 Radar Ecosystem Specialists konferens om säkerhet13:00 - 17:00 Målgrupp:IT-beslutsfattareEventtyp:HalvdagseventDate:: 30 januari

RADAR PÅ SOUNDCLOUD

RADAR ECOSYSTEM SPECIALISTS

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem.

Radars tjänster skapar möjlighet för dig som IT-beslutsfattare att styra verksamheten baserad på lokalt insamlad fakta hur svenska och nordiska IT-chefer levererar, planerar och genomför sin IT-verksamhet. Genom tusentals datapunkter i ekosystemet samt genom närhet och kunskap om den lokala marknaden, levererar Radar ett värdeskapande som är ledande på såväl operativ som strategisk nivå. Vill du veta mer – läs om oss och våra tjänster inom analys, Benchmark och konsulttjänster.

ABONNERA PÅ OMVÄRLDSANALYS

Radar erbjuder Sveriges mest använda abonnemang för omvärldsanalys!

Radars kunder tillhör de bäst informerade aktörerna runt marknad, kunder, konkurrens, priser och trender på den lokala marknaden. I samarbete med ledande verksamheter på såväl kundsidan som leverantörssidan har vi utvecklat våra produkter och tjänster till att idag vara den ledande plattformen för omvärldsanalys med över 1500 kunder.

Radar har idag lika många kunder som är IT-verksamheter som kunder som är IT leverantörer.

Operativt stöd Kompetens
Omvärldsanalys Styrning

RADAR EXECUTIVE SUMMARY

Din genväg till heltäckande omvärldsbevakning.

Sammanställning av föregående månads publicerade rapporter, analyser och insikter producerade av Radar samt lokala kommentarer på övriga ledande analysföretags publicerade rapporter.

  • THOUGHT LEADERSHIP – Månadens tänkvärda ämne som berör en IT-verksamhet ur ett lokalt och/eller globalt perspektiv.
  • LOKAL MARKNAD – Sammanställning av rapporter och analyser ur ett lokalt, nordiskt, perspektiv.
  • GLOBAL MARKNAD – Sammanställning av rapporter och analyser ur ett globalt, nordiskt, perspektiv.
  • RADAR COMMENTS – Radar som ledande lokalt IT-analysföretag kommenterar valda insikter som förmedlats av andra ledande analytiker under månaden.

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt.

Radars kunder tillhör de bäst informerade aktörerna runt marknad, kunder, konkurrens, priser och trender på den lokala marknaden.