Presentation: Globala trender, lokal påverkan 2012

Nu finns det en presentation tillgänglig där ämnet handlar om fem av de topptrender som är globala men kommer ha en lokal påverkan redan under 2012.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation: Preview IT Radar 2012

Nu finns en presentation som ger en första inblick i kommande rapporten IT Radar 2012. Fokus i denna preview ligger på marknadens makrotal. IT-beslutsfattarens många fördjupningsområden visas främst i den färdiga rapporten. Presentationens bilder infogas med fördel till den egna presentationen när prognosen för omvärlden 2012 ska förklaras.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: Konsultpriser 2012

Nu finns rapport runt nuläge för konsultpriser med en prognos för hur de kommer att utvecklas under 2012 tillgänglig. Rapporten visar att det finnas marknadsmässiga förutsättningar för en priserosion på 3-5 procent under nästa år.

Den finansiella oron och nedkylningen av den internationella ekonomiska tillväxten kommer att påverka balansen mellan tillgängliga resurser och efterfrågan och därmed också prisutvecklingen. En djupare analys visar att de kompetensområden där snittlönen och snittpriset i marknaden är som störst är ”specialist migrering” och ”administratör databas” med en skillnad på över 150%. Skillnaden är som minst på kompetenserna ”administrering system” och ”systemutveckling appar” med en skillnad närmare 100%.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: CIO Leadership 2012

Ny rapport i portalen. CIO leadership 2012 ger en bakgrund till den förändring som Radar ser runt CIO-rollen, samt den omvärld som moderna svenska CIO:er verkar i. Dagens föränderliga omvärld och de osäkerheter vi ser utmed horisonten ger ett tydligt avtryck i svenska verksamheters syn på framtiden. Flera verksamheter har tillkännagivit att de slår av på tillväxttakten, reviderar ner tillväxtmålen, samt prioriterar att skapa ett manöverutrymme att agera inom. Mot denna bakgrund är CIO leadership 2012 kompletterad med en modell över fokusområden som en CIO generellt bör fokusera på, samt, kompletterat med ett kapitel om IT-ledning i osäkra tider.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: CIO Leadership Norway 2011

CIO Leadership Norway 2011 ger en bakgrund till den förändring som Radar ser runt CIO-rollen, samt den omvärld som moderna norska och nordiska CIO:er verkar i. Dagens föränderliga omvärld och de osäkerheter vi ser utmed horisonten ger ett tydligt avtryck i nordiska verksamheters syn på framtiden. En ny typ av metodologi, och en ny typ av ledarskap, kommer vara nödvändig för att nå framgång.

Rapporten är på 48 sidor och inkluderar bland annat:

  • KPI:er
  • Omvärldsbevakning
  • Trender
  • Prioriteringar
  • Ledarskap och styrning

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->