Radar Advisory – Styrning av Applikationsdrift/Förvaltning och Utveckling, Best practice

Ägandet av IT-system står inte längre i fokus för verksamheten utan ersätts av ”Upplevelsen av ett system”. Trenden är att avveckla utveckling och drift av egna system och sträva efter köp av standardsystem eller extern tjänst som anpassas till den egna verksamheten.

Utvecklingen mot köp av IT som tjänst sätter på ett positivt sätt verksamhetens behov i fokus, samtidigt som detta medför ett ökat behov av kompetens under upphandlingen för att kritiskt granska och analysera olika leverantörers erbjudanden.

Rapporten analyserar och rekommenderar samt redovisar vanliga skäl till misslyckanden inom området för styrning av Applikationsdrift, förvaltning och utveckling.

Best practicerapporten innehåller

 1. ANALYS
  • Systemförvaltning
  • Verksamhetsstyrning
  • Effektiv resursanvändning
  • Köpa tjänster/outsourca
 2. REKOMMENDATIONER
 3. VANLIGA SKÄL TILL MISSLYCKANDEN

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.

ERP cost of ownership

In Radars report, ERP cost of ownership, the conclusion is that the CO consequence is the largest cost item of an IT organizations budget.

The report includes key indicators:

 • Graph over 12 year time period – First investment, Management, Upgrades, Remaining IT-budget
 • Dependencies – Main project investment, Pre Project, Roll out, Operational and Upgrade cost
 • Average age of installed ERP applications
 • Average costs associated with ERP as % of IT‑budget
 • No of upgrades performed over life
 • How many organizations has never upgraded
 • Have new investment budget allocated 2013
 • Have adaptation budget allocated 2013

The report is a general outline of the dependencies between the main blocks that impacts CO. There exist big differences between the outcomes of different ERP systems.

Radar has available benchmark data that supports the majority of most common ERP systems in the market. Please contact us to get analysis and corresponding data to the ERP system according to your choice.

You are not logged on…

Downloading this report requires a subscription.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radar Advisory – Säkerhet Personuppgifter i molnet, Best practice

Denna Best practice rapport tar upp det IT strategiska området molnsäkerhet och är producerad av experter verksamma i Radar Advisory med lång erfarenhet och expertis.

Rapporten innehåller:

 1. ANALYS
  • Lagkrav att ta hänsyn till när man flyttar sin IT till molnet
  • Hur påverkar Personuppgiftslagen (PUL)
  • Personuppgifter lagrade i Tredje land
  • Säkerhetsmekanismer
  • Kontraktet med molnleverantören
  • Trender
 2. REKOMMENDATIONER
 3. CHECKLISTA

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.

Radar Advisory – Outsourcing strategier, Best practice

Alla IT‐verksamheter står idag inför trycket att skapa ökat värde till affärsverksamheten samtidigt som IT-budgeterna i praktiken krymper.

Detta skapar ett ökat tryck mot outsourcing av IT-tjänster. Men för att en outsourcing ska kunna skapa konkurrensfördelar krävs att traditionella och ensidigt kostnadsfokuserade outsourcingmodeller överges.

Outsourcing strategier innehåller

 • Analys
 • Tio sorters huvudvärk inom outsourcing

I denna Best Practice‐rapport redogör vi för och beskriver en modell – Vested‐modellen – för hur kunder och leverantörer steg för steg kan ingå relationsbaserade kontrakt för skapa outsourcingar och partnerskap i mästarklass.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.

Radar Advisory – Business intelligence, Best practice

Business intelligence är ett område under förändring. Kraftigt ökande datamängder samt verksamhetskrav som mer anpassade verktyg och mobila lösningar för maximal affärsnytta ställs mot kostnadseffektiv drift i standardsystem och tillförlitlig säkerhet. Radar Advisory analyserar trenderna, belyser vanliga misslyckanden och ger rekommendationer för framgång inom tillväxtområdet Business intelligence. Denna rapport är även tillgänglig för Radar CIO Network.

Best practice – Business intelligence innehåller

 • Analys
  • Business intelligence
  • Big data
  • Mobilt BI
  • Molntjänster inom BI
  • Self service, BI
  • In­memory­analys
  • Säkerhet
  • Öppen källkod (inom BI)
 • Vanliga skäl till misslyckanden
 • Rekommendationer

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.

IT Services in Sweden 2012

Objectives of the report

 • Summary of the major characteristics of the IT services market in Sweden in 2012
 • Overview of the IT services provider landscape in Sweden
 • Discussion of medium-term trends influencing the IT services market in Sweden in 2012
 • PAC’s long-term vision, identifying game-changing topics with a significant impact on the future development of the Swedish IT services market
 • PAC’s opinion and recommendations for both IT services providers and IT users

Content

 • PAC’s Analysis
  Management Summary
  PAC’s Opinion
  PAC’s Recommendations
 • Brief Description
  Segment Characteristics
  Provider Landscape
 • Medium-term Trends
  Major Trend Topics in the IT Services Market
  Discussion of Most Relevant Topics
 • Long-term Vision

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Software Products in Sweden 2012

Objectives of the report

 • Summary of the major characteristics of the software market in Sweden in 2012
 • Overview of the software provider landscape in Sweden
 • Discussion of medium-term trends influencing the software market in Sweden in 2012
 • PAC’s long-term vision, identifying game-changing topics with a significant impact on the future development of the Swedish software market
 • PAC’s opinion and recommendations for both software providers and IT users

Content

 • PAC’s Analysis
  Management Summary
  PAC’s Opinion
  PAC’s Recommendations
 • Brief Description
  Segment Characteristics
  Provider Landscape
 • Medium-term Trends
  Major Trend Topics in the Software Market
  Discussion of Most Relevant Topics
 • Long-term Vision

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Tieto – Supplier evaluation


Type of information delivered Company Figures
Company Tieto
Country/Region Sweden
Products & Services ALL
Verticals ALL
Currency SEK, USD, EUR
Year of Figures Fiscal Years ended on Dec. 31, 2010 & 2011
Publication Date december 10, 2012

PAC’s Analysis

 • PAC’s Opinion 
 • Strategy Review 
 • Local Comment on Strategy 
 • SWOT Analysis 
 • Positioning in PAC’s 2011 Rankings – Nordic Region 
 • Positioning in PAC’s 2011 Vertical Software Product 
 • Rankings – Nordic Region Positioning in PAC’s 2011 Vertical IT Services 
 • Rankings – Nordic Region Main Changes 2011 / 2012 
 • Hot News

Activities Analysis 

 • Portfolio: Analysis of Products & Services Portfolio 
 • Portfolio: Analysis by Topics 
 • Portfolio: Analysis by Vertical Expertise 
 • Top Local Accounts 
 • Latest Deals & Projects 
 • Mergers & Acquisitions

Performance Analysis 

 • Financial Record 
 • Breakdown of Local Revenue 
 • Breakdown of Local Revenue by Market Segments 
 • Breakdown of Local Revenue by Vertical Sectors 
 • Performance Review

General Presentation 

 • General Information 
 • Brief Description 
 • Legal Organization 
 • Business Organization


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Evry – Supplier evaluation


Company EVRY
Country/Region Sweden
Products & Services ALL
Verticals ALL
Currency SEK, USD, EUR
Year of Figures Fiscal Years ended on Dec. 31, 2010 & 2011
Publication Date december 10, 2012

PAC’s Analysis

 • PAC’s Opinion 
 • Strategy Review 
 • Local Comment on Strategy 
 • SWOT Analysis 
 • Positioning in PAC’s 2011 Rankings – Nordic Region 
 • Positioning in PAC’s 2011 Vertical Software Product 
 • Rankings – Nordic Region Positioning in PAC’s 2011 Vertical IT Services 
 • Rankings – Nordic Region Main Changes 2011 / 2012 
 • Hot News

Activities Analysis 

 • Portfolio: Analysis of Products & Services Portfolio 
 • Portfolio: Analysis by Topics 
 • Portfolio: Analysis by Vertical Expertise 
 • Top Local Accounts 
 • Latest Deals & Projects 
 • Mergers & Acquisitions

Performance Analysis 

 • Financial Record 
 • Breakdown of Local Revenue 
 • Breakdown of Local Revenue by Market Segments 
 • Breakdown of Local Revenue by Vertical Sectors 
 • Performance Review

General Presentation 

 • General Information 
 • Brief Description 
 • Legal Organization 
 • Business Organization


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Accenture – Supplier evaluation 2012


Company Accenture
Country/Region Sweden
Products & Services ALL
Verticals ALL
Currency SEK, USD, EUR
Year of Figures Fiscal Years ended on Aug. 31, 2010 & 2011
Publication Date december 10, 2012

PAC’s Analysis

 • PAC’s Opinion 
 • Strategy Review 
 • Local Comment on Strategy 
 • SWOT Analysis 
 • Positioning in PAC’s 2011 Rankings – Nordic Region 
 • Positioning in PAC’s 2011 Vertical Software Product 
 • Rankings – Nordic Region Positioning in PAC’s 2011 Vertical IT Services 
 • Rankings – Nordic Region Main Changes 2011 / 2012 
 • Hot News

Activities Analysis 

 • Portfolio: Analysis of Products & Services Portfolio 
 • Portfolio: Analysis by Topics 
 • Portfolio: Analysis by Vertical Expertise 
 • Top Local Accounts 
 • Latest Deals & Projects 
 • Mergers & Acquisitions

Performance Analysis 

 • Financial Record 
 • Breakdown of Local Revenue 
 • Breakdown of Local Revenue by Market Segments 
 • Breakdown of Local Revenue by Vertical Sectors 
 • Performance Review

General Presentation 

 • General Information 
 • Brief Description 
 • Legal Organization 
 • Business Organization


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.