Analytiker/Rådgivare

En analytiker/rådgivare hos Radar arbetar både generiskt material beslutsunderlag till vår portal samt med kundspecifika uppdrag. Det innebär arbete i hela produktionskedjan, från att definiera ett projekt tillsammans med uppdragsgivare och genomföra nödvändig research till färdigt material och presentation hos kund.

Kunduppdragen består bland annat i marknadsrapporter, nyckeltalsanalyser, avtalsrevisioner, strategisk rådgivning och talaruppdrag.

Alla analytiker/rådgivare och andra som ingår i den producerande leveransorganisationen arbetsleds av och rapporterar till processansvarig för enheten för leverans.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

 • Definiera uppdrag eller besvara förfrågningar om uppdrag/potentiella uppdrag
 • Självständigt genomföra kvantitativ eller kvalitativ research
 • Analysera kvantitativ data eller underlag från djupintervjuer
 • Sammanställa befintlig kunskap och konklusioner
 • Skriva rapporter eller andra beslutsunderlag
 • Skapa och genomföra presentationer för större eller mindre grupper
 • Utföra rådgivning på strategisk/operativ nivå för IT-beslutsfattare och/eller IT-leverantörer.

 

Kvalifikationer:

 • Utmärkta kunskaper i svenska språket i tal och i skrift
 • Mycket goda användarkunskaper i Microsoft Excel
 • Mycket goda kunskaper om vanligt förekommande affärsmodeller på IT-marknaden
 • God analytisk förmåga
 • Goda användarkunskaper i Microsoft Word och PowerPoint
 • Goda kunskaper om IT-marknaden och dess aktörer på en övergripande nivå
 • Goda kunskaper om vanligt förekommande produktionssätt inom IT
 • Goda kunskaper i engelska i tal och i skrift
 • Grundläggande kunskap inom makro- och företagsekonomi
 • Grundläggande kunskap inom statistik
 • Grundläggande kunskap om vanligt förekommande produktområden inom IT
 • Allmän kännedom om verksamhetsprocesser och organisationsförändring
 • Allmän kännedom om avtalsrätt.

Erfarenhet:

 • Minst fem års erfarenhet som IT-beslutsfattare eller i en strategisk eller strategisk/operativ roll hos en IT-leverantör
 • Minst tre års erfarenhet av att förvalta och utveckla kund- eller leverantörsrelationer
 • Minst ett års erfarenhet av att genomföra research och analys
 • Erfarenhet av att arbeta med rådgivning och/eller att tala inför större grupper.

  Kontaktuppgifter

  Du kommer nu skicka personuppgifter (ex. namn, email) till oss och vi kommer behandla dessa enligt vår integritetspolicy. Läs mer här