Pressmeddelande

KOMMUNAL VERKSAMHET VÄLJER RADAR FÖR KVALITETSSÄKRING AV SOURCINGSTRATEGI

Radar får förtroendet att granska och kvalitetssäkra utkast till sourcingstrategi som en del i den överordnade digitala strategin för en kommunal verksamhet. Verksamhetens förvaltningar och bolag omsluter totalt över 20 000 medarbetare. Uppdraget utförs löpande under vintern 2017 i två etapper. Radar är mycket glada åt förtroendet som bygger på vår specialistkunskap inom områdena digital strategi och sourcing på den lokala svenska och den nordiska marknaden.

Radar Advisory Services genomför uppdraget enligt de kundanpassade rådgivningstjänster som bolaget erbjuder inom modern IT-styrning och IT-ledning. Den strategiska rådgivningen baseras på en kombination av lång praktisk erfarenhet parat med kontinuerlig faktainsamling för att utvärdera, jämföra och utveckla IT-leveransen.

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på: