KOMMUNALT ENERGIBOLAG VÄLJER RADAR ADVISORY FÖR STRATEGISKT CIO-STÖD

Med den snabba förändring och krav på ökad automatisering och införande av IoT har Radar fått förtroendet att leverera ett utökad CIO-stöd till en kommunal verksamhet. Stödet omfattar proaktivt utvecklande av förslag samt revision och stöd i strategier för att i ett första steg förflytta IT-verksamheten.

Radar Advisory Services genomför uppdraget enligt de kundanpassade rådgivningstjänster som bolaget erbjuder inom modern IT-styrning och IT-ledning. Den strategiska rådgivningen baseras på en kombination av lång praktisk erfarenhet parat med kontinuerlig faktainsamling för att utvärdera, jämföra och utveckla IT-leveransen.

Läs mer om Radar paketerade och skräddarsydda tjänster för IT-beslutsfattare