RADAR FÅR UPPDRAG ATT GENOMFÖRA AFFÄRSANALYS AV STATLIGT OUTSOURCINGAVTAL

Affarsanalys_outsourcing

8 april – Radar har vunnit anbudsförfarandet avseende affärsanalys för en större statlig verksamhet. Avtalet omfattar genomförande av affärsanalys, pris- och avtalsrevision av ett existerande outsourcingavtal.

I uppdraget ingår även rekommendationer, bedömningar och prognoser kopplade till framtida kommersiella trender och villkor i driftsavtal.

Läs mer om Radars erbjudande inom strategiskt och operativt stöd

För mer information kontakta:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

hans.werner@radareco.se