RADAR VINNER STÖRRE AFFÄRSSTRATEGISKT AVTAL MED LEVERANTÖR INOM IT-SÄKERHET!

it-security_1000

6 mars – Radar får förtroendet att medverka i utvecklingen av ett större nordiskt IT-säkerhetsföretags strategiska affärsplanering, omvärldsanalys samt utveckling av budskap och tjänster på den nordiska och globala marknaden.

Avtalet sträcker sig över två år och omfattar strategiskt stöd, omvärldsanalys samt operativt stöd i utvecklingen av tjänster och kommunikation i syfte att effektivare nå bolagets potential.

“Vi är extra glada för det förtroende som vår kund visat oss då de valde Radar i hård konkurrens med de globala aktörer vi ser som huvudkonkurrenter vad gäller denna typ av tjänster,” säger Hans Werner VD Radar

Läs mer om Strategiskt och operativt stöd

Mediakontakt:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551
hans.werner@radareco.se