Radar Cybersecurity 2018

Den första större genomgång som Radar har gjort specifikt för den nordiska marknaden. Den är tänkt som en årligen återkommande kartläggning av de viktigaste tjänsteaktörerna inom cybersäkerhet i Norden, de viktigaste trenderna och av marknadens värde och utveckling.

Unik kartläggning av den nordiska IT-säkerhetsmarknaden

Cybersäkerhet växer explosionsartat som område. Det visar en ny rapport från analysföretaget Radar Ecosystem Specialists.

En rad stora utbrott av skadlig kod under 2017 har lett till stora kostnader och konsekvenser för både myndigheter och storföretag. Det har också skett en rad säkerhetsincidenter under året som hos Transportstyrelsen och polisen. Till det kommer omfattande ny lagstiftning, särskilt på grund av EU:s GDPR. Sammantaget har det lett till en markant ändrad inställning till cybersäkerhet i styrelser och verksamheters högsta ledning. Det visar en ny rapport från analysföretaget Radar Ecosystem Specialists.

Utvecklingen sätter press på leverantörerna. Dels behöver de kunna kommunicera cybersäkerhet på ett affärsmässigt sätt. Dessutom måste kunderna ha allt större hjälp med strategier, arkitektur, informationsklassificeringar och förebyggande och utredande arbete av incidenter. Därför får nu de traditionella cybersäkerhetskonsulterna allt större konkurrens från nya håll – revisionsbyråer, juristfirmor och traditionella IT-konsulter.

I den nya rapporten från Radar Ecosystem ingår en omfattande kartläggning av Nordens 23 just nu viktigaste bolag med tjänste- och konsultverksamhet kring cybersäkerhet. Av rapporten framgår också marknadsläget och rådande trender.

Cybersäkerhetsmarknaden i Sverige är 2017 värd närmare nio miljarder kronor. I Norden – som i rapporten definieras som Sverige, Finland, Norge och Danmark – förutspår Radar en kraftig konsolidering av marknaden de närmaste fem åren. Tillväxten är särskilt stor inom de mjukare bitarna av cybersäkerhetsområdet. Här ligger den i spannet 30–50 procent per år.

Radars undersökningar visar att offentlig sektor ökar sina investeringar mest och dessutom ser störst behov framåt. Samtidigt har offentlig sektor svårast att rekrytera.

Just rekrytering av kompetent personal är cybersäkerhetsbranschens största problem, visar rapporten. För att kompensera det behöver kunderna större hjälp utifrån, i form av konsulttjänster, outsourcing och en ökad andel molntjänster. Huggsexan om kompetens gör samtidigt att priserna på expertis stiger, samtidigt som många av bolagen i branschen har höga värderingar.

IT-organisationer får i rapporten insikter i trenderna för 2018 och en grundlig genomgång av tjänsteleverantörer inom cybersäkerhet relevanta för Norden.

Branschen får genom rapporten ökade insikter i marknadsvertikaler, marknadsvärde och hur marknaden kommer att utvecklas framåt.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.