Så påverkar den stora omställningen av IT dig

Det svenska och nordiska IT-landskapet kommer att förändras drastiskt och radikalt under kommande år. Nu släpper Radar Ecosystem Specialists rapporten som förklarar hur det hänger ihop.

En tredjedel av alla lokala IT-tjänsteföretag riskerar att slås ut under de kommande åren på grund av vad Radar kallar ”industrialiseringen av IT”. Det beror på omvälvande faktorer som drastiskt ökad användning av publika molntjänster och hög digital innovationsgrad inom angränsande branscher. Orsakerna förklaras utförligt i rapporten ”Industrialiseringen av IT – den perfekta stormen” som Radar släpper idag.

Traditionella IT-tjänsteleverantörer är tvungna att ställa om och det snabbt för att inte gå under. För CIO:er och andra beställare av IT och digitalisering kräver disruptionen en ny strategi för att utnyttja de nya möjligheter som skapas och för att minimera risk när man upphandlar IT. Rapporten går att ladda ned för kunder hos Radar eller att köpa separat.

För frågor, kontakta

Hans Werner, vd för Radar Ecosystem Specialists

hans.werner@radareco.se

0735-39 15 51

Freddie Rinderud, senior analytiker

freddie.rinderud@radareco.se
08 12 20 80 00