Pressmeddelande

RADAR GENOMFÖR ANALYS INFÖR OUTSOURCINGUPPHANDLING FÖR KRÄVANDE SÄKERHETSAPPLIKATION

Radar har fått förtroendet att genomföra och presentera analys av förutsättningarna inför en planerad outsourcingupphandling inom bank och försäkringsbranschen. Outsourcingen avser drift av en mycket krävande säkerhetsapplikation och Radars analys och rapport kommer avhandla trender, utveckling, utveckling inom SLA- och governance-området samt pris och konkurrensanalys.

Vi är glada för det förtroende som lagts på Radar. Våra fortgående satsningar på vidareutveckling av modeller och analysmetodik har ytterligare ökat kvaliteten i våra leveranser. Vi ser detta krävande uppdrag som ett kvitto på att våra satsningar framgångsrikt sammanfaller med våra kunders krav på precision och effekt, säger Hans Werner VD Radar

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551