Radar Leverantörskvalitet 2017

Stabilt genomsnitt men gapet mellan högt och lågt ökar

Stockholm 30 augusti, 2017 – Radars rapport Leverantörskvalitet 2017, som bygger på Nordens största kundnöjdhetsundersökning inom IT, visar att svenska IT-leverantörers genomsnittliga kundnöjdhet ökar i tre av fyra marknadssegment. Gapet mellan högst och lägst betygsatta leverantörer ökar samtidigt markant och IT-köparnas sourcingprocess för urval, styrning och leverantörsutveckling blir därmed allt viktigare.

Svenska kunders genomsnittliga nöjdhet med IT-leverantörerna ökar marginellt i jämförelse med föregående år. Utmärkande för årets undersökning är dock att riskerna för kunderna är högre då gapet mellan högst och lägst betygsatta leverantörer i år är markant större än tidigare vilket i sin tur ställer allt högre krav på kundernas sourcingprocess.

Tydliga trender i årets undersökning är att de högst betygsatta leverantörer inom infrastrukturområdet går mot en hög grad av standardisering när det gäller leverans av drift och IT-utrustning och samt att leverantörer av kundnära tjänster går mot en större verksamhetskompetens och flexibilitet. De leverantörer som svarar upp mot dessa kriterier får generellt höga betyg av kunderna i Radars undersökning.

Hans Werner VD för Radar

”I takt med att leveransen av IT-kapacitet i hög grad standardiserats och mognat ligger kundernas sourcingutmaning i att undvika risk då leverantörernas pris och specifikationer ofta är likvärdiga. Inom segmentet verksamhetsnära IT ökar kundernas krav på leverantörernas produktivitet och förmåga till innovation och värdeskapande. Genom detta består sourcingutmaningen främst i att utveckla samarbetet och nyttan i relationen”, säger Hans Werner VD Radar.

Inom användarnära IT, arbetsplatser, support, helpdesk och liknande, ökar kundnöjdheten i årets undersökning. Även inom detta område finns vinnarna bland de som bäst förenklat och standardiserat sina erbjudanden samt de som har förståelse för kundernas verksamhet. Goda relationer ger även vinnare i segmentet konsulttjänster där större aktörer med god lokal förankring och hög tillgänglighet betygsätts högst.

LEDANDE LEVERANTÖRER 2017

Nedanstående leverantörer är de inom varje segment som har den högsta genomsnittliga kundnöjdheten i Radars undersökning Leverantörskvalitet 2017. Inom parentes anges den placering leverantören hade i föregående års undersökning.

INFRASTRUKTUR & DRIFT
1 CloudPro (2)

2 Proact (5)

3 Dicom (3)

4 DGC (1)

5 GDM (ny)

ANVÄNDARNÄRA IT
1 Caperio (3)

2 Tieto (ny)

3 Atea (ny)

4 TDC (1)

5 Axians (2)

VERKSAMHETSNÄRA IT
1 Infotool (2)

2 Advania (ny)

3 Orango (4)

4 iStone (1)

5 Softronic (5)

KONSULTTJÄNSTER
1 AddPro (1)

2 Acando (ny)

3 EVRY (2)

4 Sogeti (3)

5 Kontract (ny)

RADAR LEVERANTÖRSKVALITET 2017

Radars årliga undersökning av kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom den svenska IT-tjänstemarknaden omfattar fyra segment: Infrastruktur & drift, Verksamhetsnära IT, Användarnära IT och Konsulttjänster. Segmenten Infrastruktur och drift samt Verksamhetsnära IT har mätts sedan 2011, medan användarnära IT och konsulttjänster är med för andra året i rad, tidigare använde Radar segmenten Resurskonsult samt Outsourcing och drift. Sammanlagt har kunderna betygsatt över 100 olika leverantörer.

Fullständig rapport finns att tillgå i Radars portal, radareco.se, för nedladdning av kunder med abonnemang. Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists AB

Mobil: 073-539 1551