Bästa praxis för att införa verktyg för samarbete och kommunikation.

Så upprättar du en affärsstrategi för samarbets- och kommunikationsverktyg

Sannolikheten är hög att kommunikations- och samarbetsprojekt misslyckas. Det är svårt för IT att identifiera de verkliga användarbehoven. Undvik ännu ett dyrt införande som användarna ändå ratar genom att följa denna bästa praxis.

Om du inte ger användarna ett tillräckligt bra alternativ kommer de att gå förbi IT-organisationen. Just samarbetsverktyg är ett typexempel där det är lätt för användarna att runda IT. Konsekvensen blir skadlig skugg-IT. Däremot kan befintlig skugg-IT vara en bra utgångspunkt för en pilot för en utrullning i mer ordnad form.

I större organisationer är det också vanligt att kommunikations- och samarbetsplattformarna överlappar varandra – verktyg som Office 365, Slack, Jabber och Webex.

I denna engelskspråkiga bästa praxis ingår:

 • En Powerpoint på 81 sidor
 • Fem Wordbaserade mallar

Logga bara in här intill för att få tillgång till materialet. Om du inte är kund, kontakta oss!


Establish a Communication and Collaboration System Strategy

Don’t waste your time deploying yet another collaboration tool that won’t get used.

Your Challenge:

 • Communication and collaboration portfolios are overburdened with redundant and overlapping services. Between Office 365, Slack, Jabber, and WebEx, IT is supporting a collection of redundant apps. This redundancy takes a toll on IT, and on the user.
 • Shadow IT is easier than ever, and cheap sharing tools are viral. Users are literally carrying around computers in their pockets (in the form of smartphones). IT often has no visibility into how these devices – and the applications on them – are used for work.

Follow this best practice for the best deployment result:

 • You don’t know what you don’t know.
 •  Security is meaningless without usability.
 • Training users on a new tool once isn’t effective.
 • Few supported apps and fewer unsupported apps.
 • Lower total cost of ownership and greater productivity.
 •  Higher end-user satisfaction.

The report and guide in English includes:

 • One Powerpoint with 81 slides
 • Five templates in Word

Just log in to get access to the material. If you are not a customer, contact us!

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.