Mats Grönqvist förbereder LRF för en lång digitaliseringsresa.

Mats Grönqvist, IT-chef på LRF Konsult, har börjat förbereda företaget för en större digitaliseringsresa. Foto: Sverker Brundin.

2018-05-04

Böndernas bokföring utmanas av digitaliseringen

Med start i integration och GDPR är LRF Konsult redo för en större digitaliseringsresa. IT-chefen ser fram emot stödet från de helt nya ägarna.

LRF Konsult är känt som lantbrukarnas ekonomikonsulter. Men LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, har nyligen sålt LRF Konsult till riskkapitalbolaget Altor med den kände miljardären Harald Mix som huvudägare.

– Rent praktiskt övergick vi till Altor igår, säger IT-chefen Mats Grönqvist när Radarbloggen träffar honom en solig torsdagmorgon den 3 maj i Stadshagen i Stockholm.

I det gröna huset sitter LRF Konsult tillsammans med LRF. Tvärs över gatan finner vi LRF Media och strax intill Lantmännen. Det är rena lantbruksgettot här på västra Kungsholmen.

LRF äger fortsatt LRF Konsult till 25 procent, men resten tillhör Altor, ett riskkapitalbolag som på senare år har trappat upp inom digitalisering. Bolaget har nyligen satt upp ett ”tech advisory board” med tre tungviktare i branschen.

– Jag har pratat med dem och kommer att få en del stöd därifrån, men än så länge är det alldeles för tidigt för att berätta så mycket mer, säger Mats Grönqvist.

135 kontor

LRF Konsult beskriver sig som Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag för småföretagare. Bolaget har branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling inom jord och skog. Företaget har 75 000 kunder varav en dryg tredjedel är LRF-medlemmar. Totalt arbetar 1 400 medarbetare på sammanlagt 135 kontor spridda över hela landet.

Omsättningen för LRF Konsult har legat ganska konstant på drygt 1 miljard kronor de senaste tio åren. Kundtillströmningen har varit långsam och resultatet blygsamt. Med tanke på att det enligt exempelvis Ekonomifakta startas runt 70 000 nya företag i Sverige varje år – varav omkring 50 000 överlever på några års sikt – har LRF Konsult potential till förbättringar och effektiviseringar. En stor sådan handlar om digitalisering. I den senaste årsredovisningen talar man också om ”den pågående digitaliseringen”.

Mats Grönqvist, som också var talare under Radars konferens Integrate to Innovate i april, uttrycker det lite skämtsamt som att LRF Konsult kläms mellan affärssystemet Fortnox och Skatteverket. De förra är inriktade mot småföretag och har traditionellt setts som en systemleverantör, men går nu mot att ha en direktaffär mot kunden. Skatteverket presenterade sin vision under Integrate to Innovate-konferensen och i en intervju med Radarbloggen. Den går ut på att myndigheten ska finnas där kunderna är. Det innebär inte att locka fler till Skatteverkets hemsida utan att dela med sig av API:er och data så att Skatteverkets allestädes närvarande tentakler byggs in i exempelvis affärssystem eller tjänster som Hemnet.

Det betyder en stor omställning för LRF Konsult.

– Digitaliseringen och de olika aktörernas strategier gör att vi nu också behöver hitta vår framtida roll och plats i ekosystemet,säger han.

Ett exempel är mer av rådgivning. Säg att du ärver en gård. På fastigheten finns skog. Här finns många skattetekniska abrovinker som du behöver rådgivning kring. Ett aktiebolag kan till exempel inte äga skog utan det måste vara en enskild firma.

Mats Grönqvist, IT-chef på LRF Konsult.

Mats Grönqvist, IT-chef på LRF Konsult. Foto: Sverker Brundin.

Traditionella ekonomitjänster som bokföring automatiseras däremot snabbt just nu. Bara de senaste tre åren har det skett en märkbar förändring. LRF Konsult bygger inte egna system, men har under de två år som Mats Grönqvist varit IT-chef jobbat med integration av system och infört en integrationsplattform från Icore.

– Det är att för att hantera flöden och manuella element både för vårt interna och externa liv, säger Mats Grönqvist.

Ett exempel är HR-processen.

– Tack vare integrationsplattformen har vi nu masterdata för både kund och medarbetare.

Integrationsplattformen är basen för den fortsatta digitala transformationen. GDPR har också inneburit en katalysator, ett sätt att få in mer digitalisering på företaget gerillavägen.

– GDPR är i sig inte lagt som en beställning till IT att lösa. Men till slut landar det till en systemfråga. Hur ser flödena ut? Tack vare GDPR har IT blivit en mer naturlig del av dialogen, säger Mats Grönqvist.

LRF Konsult använder en mängd externa affärs- och ekonomisystem, som Visma, Briljant och Björn Lundén Information, även tidigare nämnda Fortnox. Den typen av system behöver integreras, även mot LRF Konsults interna system och processer.

Framåt kommer LRF Konsult att behöva nya typer av samarbeten med konsulter och leverantörer av olika slag. Dessutom ny kompetens.

– På samma sätt som bankerna behöver vi bygga upp egna lösningar och till detta krävs även delvis egna IT-resurser, säger Mats Grönqvist.

Det handlar om affärsutvecklande kompetens och IT-teknisk kompetens, exempelvis inom dataanalys.

– Idag är vi fem personer på IT-avdelningen, som omsätter i runda slängar 100 miljoner. Bara att driva de 130 kontoren medför stora kostnader.

Innan LRF Konsult har Mats Grönqvist arbetat som egen konsult inom förändringsledning och IT-styrning. Han har en bakgrund bland annat som IT-chef på Svenska Spel.

– Jag gillar verksamheter som står inför förändringar. Med den nya ägaren tror jag på en spännande väg framåt, avslutar han intervjun.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.