Bufab tar till sig industrialiseringen av IT

2018-02-06

Bultmästaren Bufab – extremt väl förberett för digitalisering

Småländska smådelsleverantören Bufab har verksamhet i 27 länder och har vuxit genom organisk tillväxt och uppköp. IT-strategin är att konsolidera allt, vilket har gett väldigt positiva resultat enligt IT-chefen Michael Exenberger.

– Omdömet från våra kunder är: ”Ni är bland de få som kan driva igenom en policy på ett globalt plan och få det att hända”. Många säger att vi är de enda som klarar det, säger Michael Exenberger.

Anledningen är att Bufab är väldigt stringent i strategin att ha ett och samma system för hela den globala verksamheten.

– Det gör att det blir ohyggligt mycket enklare att genomföra förändringar snabbt. Med den modell vi har byggt upp får vi en hävstång för hela koncernen.

Utdrag ur IT-Radar

Den här artikeln är ett utdrag ur rapporten IT-Radar 2018. Det är årets utgåva av Radars årligen återkommande rapport om den svenska IT-marknaden, den största undersökningen i Norden på området. Här framgår hur stor marknaden är, vilka prioriteringar svenska verksamheter gör på IT-området och vilka som är de största trenderna just nu.

Ladda ned rapporten här, om du är kund. Kontakta oss annars för att köpa en kopia.

Ett exempel är att Bufab precis har bytt affärssystem. Under 2,5 år har man infört svenska Jeeves på samtliga 29 bolag i koncernen.

– Från koncernmodern säljer vi IT som en molntjänst till samtliga systerbolag, som vi kallar dem, säger Michael Exenberger.

IT-budgeten ligger på 1 procent av bruttoomsättningen, det vill säga omkring 30 miljoner kronor.

– Vi har ökat budgeten ett par tiondelar under de senaste 2-3 åren. I år ökar budgeten också, eftersom vi ska satsa mer på digitalisering. Efter affärssystemet tittar vi på vilka funktionsområden som vi är svaga på internt.

Hur ser ni på trenden med industrialiseringen av IT?

– Den har vi köpt med hull och hår. I år flyttar vi hela serverfarmen till Azure, med några enstaka undantag som av produktionstekniska skäl måste ligga kvar. Lagersystem tål till exempel ingen fördröjning. Vi köper också vissa applikationer som software-as-a-service.

Skälet är huvudsakligen att IT-infrastrukturen under åren blivit alltmer komplex – med två synkroniserade datahallar, virtualisering, SAN, avancerade nätverk, med mera.

– Att ha tillgång till tekniker mitt i Småland som förstår den här miljön blir allt svårare, säger Michael Exenberger.

Det finns också stordriftsfördelar, men flytten innebär inte en kostnadsreduktion.

– Faktum är att det blir en viss kostnadshöjning. Men det fungerar inte att vi ska fortsätta att jobba så mycket med infrastrukturfrågor när vi istället borde lyssna mer på verksamheten och deras krav.

Molnflytten ska vara genomförd till första kvartalet 2019.

När det gäller outsourcing har Bufab den motsatta strategin.

–  Traditionell outsourcing går lite för mycket stick i stäv med Bufabs DNA. Förändringsbenägenheten blir för trög med outsourcing, säger Michael Exenberger.

Däremot har företaget inlett en outsourcing av helpdesk. Den kommer troligen att läggas ut på en leverantör i ett låglöneland inom EU, just nu tittar man på Polen.

Bra på smått

Bult Finnveden Aktiebolag, eller Bufab, är kanske mest känt som leverantör av skruvar, muttrar och brickor. Bolaget, med huvudkontor i småländska Värnamo, är en så kallad C-partsleverantör. I supply chain-sammanhang betyder det att företaget förser andra tillverkare med smådelar, exempelvis för gräsklippare från Husqvarna eller lastbilar från Scania. Bufab håller reda på processen kring leveransen, med smarta logistikflöden och inköpsprocesser. Omkring 15 procent av omsättningen består av egen tillverkning av sådana smådelar.

Koncernen omsätter drygt 3 miljarder kronor, består av 33 bolag i 27 länder, med 60 ”locations” – försäljningskontor, lager, fabriker, med mera. Bufab har 1 100 anställda och är noterat på Nasdaq i Stockholm.

Hur jobbar ni kring IT-driven innovation och digitalisering?

–      Vi har startat ett ”digital best practices”-initiativ och satt av resurser från verksamheten för att driva det hela, säger Michael Exenberger.

Programmet fokuserar på tre delområden:

1.     Interaktion mellan kund och leverantör.

2.     Optimera flödet internt.

3.     Förbättra presale.

– Vi på IT supportar verksamheten i initiativet. Vi har hållit på med det sedan förra året, och har nu kommit längre ned i stacken och kunnat börja speca vad vi ska bygga, säger Michael Exenberger.

Ett konkret exempel är att öka andelen elektroniska transaktioner och ta emot ordrar elektroniskt i högre grad. Ytterligare ett exempel är att det vid interaktionen med kunder ska gå att i en vy direkt se vad som är på gång som problem, reklamationer och uppföljning av överenskomna prognoser.

– Det gör att vi kan skippa ”väder och vind” och omedelbart komma in på hårda grejer med fakta i botten.

Den mest disruptiva nya tekniken just nu för Michael Exenberger är blockkedjetekniken.

– För supply chain och logistikkedjor är blockchain väldigt intressant. Vi gör inget aktivt just nu, men håller ett nära öga på hur det utvecklas. Jag tror inte att Bufab har musklerna att gå ut med något i framkant, men vi måste vara lyhörda och agera snabbt när vi ser att det kommer på annat håll.

Generellt är den stora utmaningen med digital innovation för Bufab att begränsa sig, att sålla i idéerna och att se till att projekten inte blir för stora.

Den tredje stora trenden just nu är cybersäkerhet. Hur pass väl skyddade är ni?

– Även om jag vet vill jag inte säga det. Men det viktiga är, liksom för att lyckas med digital innovation, att inte sitta med en legacy, ett arv av gamla system. Eftersom vi är så uppdaterade har vi de senaste patcharna, vilket gör skyddet ohyggligt mycket bättre än om du sitter med gamla system. De senaste två åren har vi också gått igenom det rent basala skyddet av själva nätverket och brandväggen, säger Michael Exenberger.

Vilka är dina råd till andra, generellt kring digitalisering?

– Det måste finnas en bra samarbetston mellan IT och verksamhet så att IT tillåts göra sina hemläxor, speciellt kring life cycle management. Om IT bara tvingas göra nya saker sätter man sig i en jättesvår situation när man sedan behöver vara snabbrörlig, som med digitalisering och säkerhet. Saker blir föråldrade med ruskig hastighet. Man måste lyfta bort gamla applikationer, brandväggar, och så vidare. Tyvärr tror jag att nio av tio bolag sitter i skiten eftersom verksamheten inte tar IT-chefen på allvar.

Bufabs CIO Michael Exenberger

Ekonom i grunden

Michael Exenberger har arbetat som IT-chef på Bufab i tio års tid.

Uppdraget var från början att konsolidera bolaget IT-mässigt, efter ett antal företagsuppköp. Han har tidigare arbetat på Ikea som IT operations manager och driftansvarig för Ikeas sajter.

Michael Exenberger är från början ekonom och har även arbetat som controller och marknadsdirektör.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.