De 100 viktiga första dagarna som CIO

100 critical first days as a CIO.

Som ledare på en ny arbetsplats är det lätt att drunkna i alla intryck och uppgifter. Vanliga fallgropar är att uppfatta det som att allt är lika prioriterat eller att försöka åstadkomma för mycket för tidigt.

Den här engelskspråkiga guiden hjälper dig som CIO på resan. För dig som IT-leverantör ger den viktig insikt i kundens drivkrafter och utmaningar, samtidigt som råden är värefulla i många ledarskapsroller.

Nyckeln till att från start bygga en stabil grund är att arbeta strategiskt och strukturerat och att sätta upp en plan för de första hundra dagarna. Ett råd är att fokusera på relationerna och att sätta dig in i de nuvarande svårigheterna och möjligheterna i organisationen. Dessutom att ge prov på tidigt konkret värde för att bygga förtroendet för din förmåga att lyckas som IT-ledare.

I åtta steg får du insikter i hur du ska förstå förväntningarna på dig, identifiera organisationskulturen, hitta övriga nyckelintressenter och att definiera din ledarskapsvision. Du får också en mall för att sätta upp en första kortfattad IT-strategi.

Denna bästa praxis innehåller:

  • En Powerpoint på 79 bilder.
  • En Powerpointbaserad mall på 24 bilder.
  • En Powerpointbaserad mall på fem bilder.
  • Ett Wordbaserat frågeformulär på tre sidor.

Logga bara in här intill för att få tillgång till materialet. Om du inte är kund, kontakta oss!


The First 100 Days As CIO

Your first three months on the job are the ultimate predictor of your long-term success. Understand what to prioritize when everything is a priority.

Your Challenge
• The first 100 days will have multiple streams of information competing for your attention. Come to the table with a plan to manage the complexity of the task ahead, get up to speed on organizational needs, and craft a vision for long-term success.
• All eyes are on the new CIO to show how they can deliver on the value that they promise. Without early visible value creation, the CIO runs the risk of losing the confidence of their stakeholders.

In this best practice you will get a structured guide on how to:
• Level set expectations of your role as CIO and understand the ways that your success will be measured.
• Conduct an assessment of IT’s capabilities and current commitments to understand what current pains need to be addressed, and what opportunities exist to improve IT’s ability to deliver upon expectations.
• Meet with key stakeholders across the organization and create an Organizational Catalogue that records key details about their priorities, in-flight initiatives, and key performance indicators in order to identify themes and build confidence in your ability to address business needs.
• Craft a vision and value statements for your tenure as CIO that align with the organizational culture and priorities.
• Manage your communications across the 100 days to ensure the visibility of your success and cement your role as a business leader.

The material is in English and includes:

  • One Powerpoint with 79 slides.
  • One Powerpoint template with 24 slides.
  • One Powerpoint template with five slides.
  • One Word questionnaire in three pages.

Just log in to get access to the material. If you are not a customer, contact us!

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.