Rapport och guide för att utvärdera blockkedjetekniken.

Rapport och guide: Demystify Blockchain

– så väljer du rätt tillfälle för blockkedja

Blockkedjetekniken (blockchain) är överhajpad. Du bör studera den och lära dig mer, men också utvärdera den på rätt sätt för att inte bara framstå som en överentusiastisk teknikfantast.

Den engelskspråkiga rapporten och guiden ”Demystify Blockchain” ger dig verktygen och kunskapen du behöver för att på ett affärsmässigt sätt kunna utvärdera blockkedjetekniken i din organisation.

Visste du att blockkedja bara är en typ av distribuerade liggare-teknik (distributed ledger technology, DLT)? Och att bitcoin bara är en av många tillämpningar av blockkedja? Och att DLT är en form av distribuerad databas, som är kryptografiskt säkrad?

DLT är effektiv i så måtto att den kapar onödiga mellanled i transaktionerna. Tekniken har tranformativ potential i många branscher och sett till storleken på de investeringar som nu sker går det att jämföra med utvecklingen av internet under mitten av 90-talet.

Samtidigt finns många fallgropar och DLT är inte värd att gå vidare med för alla tillämpningar. I den här rapporten får du hjälp med att utvärdera användningsfall och presentera dem för din organisation.

Till hjälp finns fallstudier inom logistik, offentlig sektor, finansbranschen och detaljhandeln, med exempel som danska Maersk, svenska Lantmäteriet och den internationella finansorganisationen Swift.

Rapporten består av:

 • En praktiskt inriktad Powerpoint i 63 bilder.
 • En ordlista.
 • Ett Excelverktyg som hjälper dig att avgöra om det är värt att gå vidare med användningsfall för blockchain.

Most leaders have an ambiguous understanding of blockchain and its benefits, let alone how it impacts their organization. At the same time, with bitcoin drawing most of the media attention, organizations are finding it difficult to translate cryptocurrency usage to business case.

 • Cut through the hype associated with blockchain by focusing on what is relevant to your organization.
 • You have been hearing about blockchain for some time now and want to better understand it.
 • While it is complex, you can beat the learning curve by analyzing its key benefits and purpose.
 • Features such as transparency, efficiency, and security differentiate blockchain from existing technologies and help explain why it has transformative potential.
 • Ensure your use case is actually useful by first determining whether blockchain aligns with your organization.
 • CIOs must take a practical approach to blockchain in order to avoid wasting resources (both time and money) and hurting IT’s image in the eyes of the business.
 • While it is easy to get excited and invest in a new technology to help maintain your image as a thought leader, you must ensure that your use case is fully developed prior to doing so.

Our program will help you understand if blockchain is the optimal solution for your organization by mapping its key benefits (i.e. transparency, integrity, efficiency, and security) to your needs and capabilities.

Leverage a repeatable framework for brainstorming blockchain use case ideas and communicate your findings to business stakeholders who may otherwise be confused about the transformative potential of blockchain.Artificiell Intelligence (AI)

The report and guide includes:

 • Powerpoint with 63 slides
 • Glossary
 • Excel based tool
 • Language: English

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.