Effektiv riskhantering kräver ett strukturerat cybersäkerhetsarbete.

Hur hantera risker så effektivt som möjligt?

Många verksamheter kämpar med att balansera säkerhetsarbetet. Lägger vi tillräckligt med pengar på cybersäkerhet jämfört med de risker vi är utsatta för?

Det finns stora möjligheter att ta hand om risker på ett mer effektivt sätt. En nyckel är rätt ansvarskedja. Vilket är styrelsens ansvar? Den riskansvariges? IT-säkerhetsgruppen? Alla har sina behov och sin synvinkel på risker.

I denna engelskspråkiga bästa praxis ingår:

  • En Powerpoint på 33 sidor
  • Två Wordmallar

Logga bara in här intill för att få tillgång till materialet. Om du inte är kund, kontakta oss!


Establish a Security Risk Governance Structure

Managing risk can only go so far without the right support.

Your Challenge

  • Many organizations are aware of the need to discuss and assess risk but struggle to do so in a systematic and repeatable way.
  • Many risks are identified solely at an IT level and are not properly escalated to inform the necessary stakeholders.

Follow this best practice for the best result of strategic risk management:

  • Build upon existing processes by establishing a clear risk escalation path while regularly reporting on risk.
  • Allow stakeholders to be well informed on security risks, giving them the opportunity to make knowledgeable decisions.
  • Use templates to define clear responsibilities and accountabilities and to ensure that risks are presented effectively to the organization.

This best practice in English includes:

  • One Powerpoint with 33 slides
  • Two templates in Word

Just log in to get access to the material. If you are not a customer, contact us!

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.