Branschrapport #4:
Retail, Transport och Logistik

I serien om branschvertikaler belyser Radar nyckeltal, mognadsgrad, trender samt prioriteringar vad gäller IT och digitalisering i respektive bransch. Del fyra handlar om Retail, Transport & Logistik.

Ladda ned rapporten på denna sida om du är kund, beställ den annars separat genom att kontakta oss.

En bransch under stark påverkan av digitalisering men med minskat IT-fokus!

Radars analys av den bransch som kanske mest av alla påverkas av digitalisering och ny tekniks genomslag pekar på vikten av integration mellan retail och logistik för att utveckla smartare och mer friktionsfria erbjudanden. Vi lever också i ett digitalt samhälle som är alltmer känsligt för störningar i försörjning.

Paradoxalt nog växer fysiska handelsaktörer mest i den digitala kanalen medan renodlade digitala aktörer har svårt att visa lönsamhet ännu. IT-investeringarna ökade kraftigt och över snittet under 2017 medan de backade till under snittet 2018. Samtidigt visar branschen en större andel extern IT-realisering än det svenska genomsnittet.

Radar rekommenderar bland annat att skapa sig en förståelse för hur flöden och relationer/transaktioner rör sig i kärnprocesser för att kunna växla ut maximalt värde till verksamheten. Vägen dit går via insikt i det tekniska ekosystemet som snabbt växer med alltmer disruptiv teknik i kombination med en djup förståelse för verksamheten, säger Hans Werner, CEO på Radar

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Branschrapport retail transport och logistik

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.