Branschrapport:
Finans & Försäkring

Rapporten är en del i Radars serie om branschrapporter som publicerats löpande under 2018. I varje rapport publicerar vi övergripande trender, nyckeltal och prioriteringar för respektive bransch. Som fördjupande läsning till branschrapporten om finans och försäkring rekommenderas förutom föregående branschrapporter också artikelserien Den Perfekta Stormen (del 1–4), IT-Radar 2018, Power of Flows II och Workplace Maturity

Ladda ned rapporten på denna sida om du är kund, beställ den annars separat genom att kontakta oss.

Branschens IT-kostnader, dvs. IT-budget och verksamhetsfinansierad IT, i stark tillväxt.

Finans och försäkrings digitaliseringsprocess har kommit långt ur ett branschperspektiv, mycket tack vare tidiga och fortlöpande investeringar på IT. Detta har föranlett och fortsätter medföra att branschens resurshantering rationaliseras och relation gentemot kunder och partners blir än mer digitaliserad. Utvecklingen drivs på ytterligare och utmaningarna ökar i och med PSD2, som underlättar för fintech-bolag att ta sig in på marknaden.

Branschens IT-kostnader, dvs. IT-budget och verksamhetsfinansierad IT, fortsätter utmärkas av en stark tillväxttakt. Trots detta har branschens moln- och arbetsplatsmognadsutveckling stagnerat. Dock utan att påverka branschens förståelse och arbete med cybersäkerhet, som även fortsättningsvis hör till de bästa i landet. Radar ser det som prioriterat för traditionella försäkringsbolag att ta igen det rådande digitaliseringsgapet till övriga delar av branschen. Traditionella försäkringsbolag behöver se över sina affärsmodeller genom att anamma de möjligheter som är förestående i takt med att hela samhället blir smartare och dataflödena rikare.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.