Radar branschrapport #2: Myndigheter

Radar branschrapport #2: Myndigheter. I Radars nya rapportserie belyser Radar nyckeltal, mognadsgrad, trender samt prioriteringar i respektive bransch. I den andra rapporten är fokus på statliga myndigheter.

Ladda ned rapporten på denna sida om du är kund, beställ den annars separat genom att kontakta oss.

Myndigheterna brister i IT-effektivitet

En ny rapport från Radar Ecosystem Specialists visar att kostnaderna för IT ökar hos de statliga myndigheterna. Samtidigt har de svårt att dra nytta av den pågående industrialiseringen av IT.

Inte minst händelserna kring Transportstyrelsen har fått en hämmande effekt på investeringar inom outsourcing och molntjänster.

– Myndigheterna kommer därmed inte åt de marknadsmekanismer som ger priserosion och lägre produktionskostnader, trots att man gör väldigt mycket rätt inom det digitala området. Kostnaderna för produktion och leverans av det som är att betrakta som alltmer standardiserade kostnader är för höga jämfört med hur det ser ut i den privata sektorn, säger Hans Werner, vd för Radar.

Enligt myndigheternas egna bedömningar – via Ekonomistyrningsverket – är prognosen en höjning av IT-kostnaderna med 23 procent per användare fram till 2019. Radars mätningar visar att ökningen av myndigheternas IT-budget mellan 2017 och 2018 har mer än fördubblats, från 0,6 procent till 1,4. Det innebär dock en lägre ökning jämfört med det nationella snittet av alla typer av branscher, som ligger på 1,6 procent. Samtidigt är ökningen av den verksamhetsfinansierade delen av IT högre än det nationella snittet – 4,8 procent mot 4,4 procent. Ökningen av verksamhetsfinansierad IT har dessutom varit väsentligt större än det nationella snittet under många år.

Rapporten visar vidare att statliga aktörer har en god förståelse för säkerhet. Men valåret 2018 medför nya utmaningar och krav att leva upp till. Myndigheter och verk bör bland annat bli bättre på att koppla samman säkerhetsstrategin med digitaliseringsstrategin – bara hälften gör det idag.

– Myndigheterna behöver utnyttja det GDPR-arbete man har gjort där man har klassificerat data, och använda det för att bli bra beställare av externa tjänster i syfte att producera och leverera kapacitet kring data till lägre kostnad. Dessutom behöver man bli bättre på styrning av leverantörerna, inte bara på att upphandla, säger Hans Werner.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Radar branschrapport #2: Myndigheter.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.