Vägen mot den perfekta applikationen

Best Practice. Application Lifecycle Management.

Finns det behov av en ny applikation på arbetsplatsen? Behöver en gammal bytas ut? Spara tid och pengar med ett strukturerat arbete för applikationshantering – Application Lifecycle Management.

Hur hanterar man applikationers livscykel på ett effektivt sätt? Och hur fungerar en applikations fyra stadier? I en ny guide som bygger på bästa praxis får du hjälp på traven. Genom en stegvis utvärdering får du bättre koll på om din organisation bör bygga nytt, köpa in eller hyra.

Några lärdomar från guiden:

 • Undvik att bygga eget.
 • Undvik att göra förändringar.
 • Vänta inte för länge med att växla över från tillväxtfas till mogen fas.
 • Ger regelbundna uppdateringar av patchar.
 • Vänta inte för länge med att lägga ned en applikation.

Använd det medföljande verktyget för att utvärdera när det är dags för en applikation att stängas. Tag också hjälp av medföljande fallstudier.

I denna engelskspråkiga bästa praxis ingår:

 • En Powerpoint på 39 sidor
 • Ett Excelbaserat verktyg
 • En fallstudie i Powerpoint på fem sidor

Logga bara in här intill för att få tillgång till materialet. Om du inte är kund, kontakta oss!


Manage the Application Lifecycle

From birth to death, stay by your application’s side.

Reduce costs by determining your application’s position in the lifecycle, and then identifying which applications to invest in, when to invest in them, and when it is time to retire an application. Organizations that actively manage their applications lifecycle will save time and resources by getting out of the tweak, test and repeat cycle faster.

Your Challenge

 • Applications exist in one of four lifecycle stages; to effectively operate each application, you must know to which stage it belongs.
 • Each lifecycle stage presents unique challenges and unique questions that must be answered; to efficiently operate each application, you must know which question to answer.
 • Failing to appropriately recognize the lifecycle stage for each application means the organization will ask the wrong questions to drive application functionality, and you will be unable to provide the right answers.

Some learnings included:

 • Organizations that predominantly purchase or rent solutions are more likely to deliver projects on time and on budget than those that create custom solutions.
 • Maximize stability and end-user satisfaction by applying at least half of the vendor imposed patches and version upgrades, and by making only the critical changes requested by the business.

This best practice in English includes:

 • One Powerpoint with 39 slides
 • One Excel based tool
 • One case study in Powerpoint with five slides

Just log in to get access to the material. If you are not a customer, contact us!

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.