Sveriges största undersökning av IT-marknaden

Verksamheten tar makten i det digitala Sverige

PRESSMEDDELANDE. Andelen investeringar inom IT och digitalisering som ligger utanför den traditionella IT-budgeten ökar allt mer. Det visar rapporten IT-Radar 2018 från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists.

Tillväxten för verksamhetsfinansierad IT under 2018 är 4,4 procent, jämfört med 3,8 procent 2017, Samtidigt ökar de traditionella IT-budgetarna bara 1,6 procent 2018, jämfört med 1,3 procent 2017. Det visar årets upplaga av IT-Radar, som är Sveriges största kartläggning av IT-marknaden.

Hans Werner, VD, Radar Ecosystem Specialists.

Hans Werner, VD, Radar Ecosystem Specialists.

– Nästan en femtedel av alla IT-utgifter finansieras idag utanför den traditionella IT-budgeten. Noterbart är att Sverige är det land i Norden som lägger störst andel IT- utanför IT-organisationen, säger Hans Werner, VD på Radar Ecosystem Specialists.

Radar ser en tydlig trend som både CIO:er, IT-chefer och IT-leverantörer snabbt måste anpassa sig till för att inte bli frånåkta. Eftersom olika initiativ från verksamheten ökar måste IT både på kund- och köparsida bli bättre på verksamhetskompetens för att klara av att hålla en strategisk position.

Samtidigt innebär det en ökad risk om glappet mellan IT och verksamheten blir för stort. Det är illa om andelen IT som IT-organisationen inte har kontroll över – så kallad ”shadow IT”, eller skugg-IT – blir för stor.

– IT tvingas äga konsekvenserna av skugg-IT i form av låg IT- och informationssäkerhet. Samtidigt innebär det en konkurrensfördel om realiseringen av IT sker i god dialog mellan IT och verksamhet, säger Hans Werner.

Enligt IT-Radar är stora trender just nu också industrialiseringen av IT, digitalisering, cybersäkerhet och disruptiva nya teknikområden som artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och blockchain (blockkedjeteknik).

– Slutligen kan vi konstatera att det har skett ett trendbrott sett till IT-budget i relation till inflationen. Äntligen har vi ett år där realvärdet i IT-budgetarna ökar trots den relativt låga nivån. Samtidigt är de svenska IT-budgetökningarna de lägsta i Norden under 2018, säger Hans Werner.För frågor, kontakta:

Hans Werner, vd för Radar Ecosystem Specialists

hans.werner@radareco.se

0735-39 15 51

Richard Werner, senioranalytiker

richard.werner@radareco.se
0705-19 08 06