Workplace Maturity

Radar har analyserat digital mognadsgrad i leveransen av IT-arbetsplatsen hos 221 svenska verksamheter utifrån kriterier av strategisk och operativ mognad samt de verksamhetseffekter som kan kopplas till detta. Digital arbetsplatsmognad (”Workplace Maturity Index”, WMI) avslöjar fyra huvudkategorier av verksamheter som har gemensamma arbetssätt och beteenden i leveransen av IT-arbetsplatsen. Dessa beteenden eller mönster leder till väldigt skilda verksamhetseffekter. Bland de organisationer som deltog i studien finns klara tecken på samband mellan digital arbetsplatsmognad och IT-arbetsplatsens funktionalitet, verksamhetseffekt, och påverkan på verksamhetens totala resultat och investeringskalkyl för IT-arbetsplatsen.

Om du är kund kan rapporten laddas ner till höger genom att klicka på knappen. Om du ej är kund kan du kontakta oss för att skaffa abonnemang alternativt beställa rapporten individuellt.

Radar has analyzed digital Workplace maturity in 221 Nordic customer organizations from operational and strategic criteria and the business outcomes attributed to Workplace maturity. The Workplace Maturity Index (“WMI”) reveals four broad categories of organizations that share general Workplace utilization patterns. Those patterns, or behaviors, lead to very different business outcomes. Among the IT organizations surveyed, there is clear evidence of a direct relationship between Workplace maturity and Workplace functional sophistication, business outcomes, and bottom line impact and return on investments in the Workplace.

If you’re a customer – download the report by logging in and click the button to the right. If you’re not a customer contact us for a subscription or to buy the report individually.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.