KEY NOTE:
Hans Werner, Radar, key note från Radar Spring Conference

Radar Spring avlöpte onsdagen den 8:e maj, och är Radars konferens med fokus på ökat värdeskapande mellan kund och leverantör. Runt trehundra IT-beslutsfattare var på plats på det fullsatta eventet för att ta del av trender, utveckling och olika case där man hittat nya partnerskap och affärsformer för att förflytta relation och skapa högre värde.

Radar inledde konferensen med fem områden som förändras och därmed också påverkar relationen mellan IT-kund och IT-leverantör och därmed sourcing området. De fem är:

  1. FÖRÄNDRAT KOMPETENSLANDSKAP
  2. FÖRÄNDRADE FLÖDEN INOM KAPACITET
  3. ÖKANDE SKILLNADER INOM KUNDUPPLEVD KVALITET
  4. PRISUTVECKLING
  5. OSÄKERHET RUNT SÄKERHET

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Powerpoint + Pdf för nedladdning

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.