Leverantörskvalitet 2019

RADAR LEVERANTÖRSKVALITET 2019

Rapporten Leverantörskvalitet ingår i Radars löpande rapportutgivning. Den presenterar utveckling och analys avseende kundnöjdhet inom fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden, utifrån åtta frågeområden.

För en IT-köpande verksamhet ger rapporten en vägledning om vilka områden och frågeställningar som bör prioriteras i en sourcingprocess för att minimera risk och säkerställa förväntad effekt. För IT-leverantörer ger rapporten en inblick i hur kunderna bedömer leverantörernas generella förmåga i olika delar av leveransen, inom vilka områden en leverantör har störst möjlighet att utmärka sig positivt och var risker finns att halka efter.

Riskerna med att välja fel leverantör ökar

Radars stora årliga kundundersökning av kundnöjdhet och upplevt värdeskapande runt de svenska IT-tjänsteleverantörerna. Rapporten visar att det skett stora förändringar i toppositionerna i samtliga bedömda segment jämfört med föregående år.

Radar har genomfört sveriges största leverantörsbedömningsundersökning under oktober och november månad för att bedöma kundnöjdhet och överfört kundvärde hos de största IT-tjänsteföretagen aktiva på den svenska marknaden. Över 1 200 verksamheters svar ligger till grund för analysen.

2019 års toppnoteringar

Följande bolag anses vara ledande på att skapa kundvärde i respektive segment i marknaden:

Infrastruktur & drift

Placering, Leverantör, Senast år topp 5 (i kat.)

Verksamhetsnära IT

Placering, Leverantör, Senast år topp 5 (i kat.)

1 Basefarm 2018 1 AddPro (ny)
2 Retune (ny) 2 TCS (ny)
3 Nordlo [1] 2018 3 Softronic 2018
4 Advania (ny) 4 Advania 2018
5 Iver [2] 2018 5 GDM (ny)
Användarnära IT

Placering, Leverantör, Senast år topp 5 (i kat.)

 
Konsulttjänster

Placering, Leverantör, Senast år topp 5 (i kat.)

1 Iver [2] (ny) 1 Softronic 2018
2 Nordlo [1] 2016 2 Sigma IT (ny)
3 AddPro (ny) 3 Atea (ny)
4 DXC Technology (ny) 4 Kontract 2017
5 Advania 2018 5 KeyMan (ny)

[1] Inkluderar värden för Dicom.

[2] Inkluderar värden för Candidator, IT Gården, Solid Park.

”Resultaten i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Det som tycks premieras 2019 är närhet till kund och kundens affär och verksamhet”, säger Hans Werner, vd Radar.

Analysen visar en fortsättning på den trend som var tydlig redan förra året där gapet mellan de 5 procent med lägst kundnöjdhet och de 5 procent med högst kundnöjdhet fortsatt att öka. Riskerna med att välja fel leverantör fortsätter således att öka på den svenska marknaden.

Radar kommer som en konsekvens av den nu avslutade kundnöjdhetsundersökningen att publicera en värdering av de 200 största IT-tjänsteföretagen i Sverige baserat på kundnöjdhet samt förmåga att vara lönsamma som underlag för IT-beslutsfattare i sina sourcing-processer.

Fullständig rapport finns tillgänglig i portalen för kunder med abonnemang eller kan beställas separat genom att kontakta Radar.

För mer information kontakta

Hans Werner, vd Radar Ecosystem Specialists

hans.werner@radareco.com , 073-5391551

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.