An economic view on cybersecurity

We are losing right now, but why? The challenge extends across nearly every aspect of our society, from personal data and privacy to national security – and the rise of the Internet of Things will only increases the importance. Unfortunately, despite decades of investment in cybersecurity, traditional approaches such as firewalls, antivirus defenses, and machine-learning detection have failed to keep up with attackers.Thought leadership radar

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.

Tidigare utgåvor av Thought Leadership

THOUGHT LEADERSHIP – January 2014

Nytt för 2014 – Thought leadership är tänkvärda ämnen som berör en IT-verksamhet ur ett lokalt och/eller globalt perspektiv. Gemensam nämnare är att innehållet ger insikt om ämnen som en IT-beslutsfattare har nytta av och bör ha en uppfattning om. Innehållet publiceras en gång i månaden på Engelska. Cybercrime the greatest transfer of wealth in […]