VIKTEN AV RÄTT ERP-SYSTEM 

Under en lång tid har IT stått under kostnadstryck med krav på minskade kostnader för produktion och leverans av IT-stöd. Samtidigt har också kraven ökat på tydligare bidrag till verksamheten och att driva förändring. För att kunna minska kostnader så har svaret blivit att i högre omfattning utnyttja den pågående IT-industrialiseringens fulla potential. Med förflyttning av en stor del av standardiserad IT-produktion till massproduktion trycks kostnader ned för den IT som allt oftast berör infrastruktur och drift. Parallellt med detta så har möjligheterna med att digitalisera hela verksamheter och skapa nya verksamhetsprocesser, affärs- och leveransmodeller samt nya intäktskällor uppstått, dessutom med allt lägre instegströsklar. 

Ny teknik, eller nya tillämpningar av teknik som Artificiell Intelligens, Blockchain, Internet of Things, kognitiva plattformar etc, skapar förutsättningar för att åstadkomma disruptiva förändringar i alla branscher och i samhället i stort. Affärssystemet är navet för alla verksamheter och när digitalisering och nya tekniker förändrar eller ersätter verksamhetsprocesser, affärsmodeller och erbjudanden, kommer rätt affärssystem att vara en förutsättning för att kunna överleva och dra nytta av alla nya möjligheter i en snabbföränderlig värld 

TABLE OF CONTENTS 

1. VIKTEN AV RÄTT ERP-SYSTEM 

2. NYCKELTAL 

3. FOKUS PÅ PROCESSER

3.1. FOKUS PÅ PROCESSER END-TO-END

4. ERP COST-OF-OWNERSHIP

4.1. DEFINITION AV COST-OF-OWNERSHIP

4.2. ERP COST-OF-OWNERSHIP

4.3. SLUTSATSER

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.