Radar har samlat viktig information på ett ställe för att hjälpa dig minska konsekvenserna av pandemin

Situationen för Sverige är allvarlig och det är viktigt att vi alla bidrar. Av den anledningen har beslutet fattats att sätta Radar i beredskapsläge med fokus på att stödja och vägleda er, våra kunder genom den här krisen. Vi är alla direkt eller indirekt drabbade så låt oss tillsammans kraftansamla för att minimera skadorna för svensk ekonomi.

Radar är i beredskapsläge

Radar har samlat sina förmågor för att så snabbt och effektivt som möjligt kunna stödja dig och din organisation i den allvarliga situation vi nu befinner oss i. Konkret innebär det att:

  • Våra rådgivare och analytiker är redo att hjälpa dig – Kontakta oss om du har frågor
  • Vi har här tillsammans med vår samarbetsparter Infotech samlat viktiga verktyg, mallar och guider till dig i rådande situation

PAKETERING

Nedan en kort beskrivning av paketets olika beståndsdelar. Vid nedladdning får EN ZIP-FIL där alla dokument ingår.

Krishantering (Crisis Management)

Det viktigaste du kan göra är att kommunicera till interna och externa intressenter. Var transparent, tydlig och kommunicera ofta. Nedan har vi listat viktiga hjälpmedel för krishantering:

Best practice: Implement Crisis Management // implement-crisis-management-best-practice

Mall: Crisis Communication Guidelines and Templates // implement-crisis-management-best-practice

Verktyg: Pandemic Response Risk and Issue Tracker // IT-Pandemic-Response-Risk-Assessment.xlsx

Mall: Emergency Response Plan Checklist // implement-crisis-management-best-practice

Personalledning (People Management)

Pandemisk planering innebär mer än teknik. Att ta itu med anställdas oro, frånvaro, tillfälligt arbete och processändringar, hälsa och säkerhet och andra effekter av en pandemi kan vara svåra att genomföra. Nedan har vi listat nödvändig information och vägledning för att navigera under dessa osäkra tider.

Best Practice: Develop a Balanced Flexible Work Program // develop-a-balanced-flexible-work-program

Best Practice: Pandemic Preparation The People Playbook // 01-Pandemic-Preparation-The-People-Playbook.pptx

Mall: Flexible Work Time Policy // develop-a-balanced-flexible-work-program

Guide: Remote Work During COVID-19 // hr-guide-to-remote-work-during-COVID-19-for-mangers-and-employees.pptx

Kontinuitetsplanering (Business Continuity Plan)

Om du inte har en kontinuitetsplan så bör du snarast skapa en. Har du en så kan du använda våra verktyg för att säkerställa att den följer utvecklingen samt är hanterbar och repeterbar.

Best practice: Develop a Business Continuity Plan // Develop-a-business-continuity-plan

Mall: Business Continuity Plan Executive Presentation // Develop-a-business-continuity-plan

Verktyg: Business Continuity Plan – Business Impact Analysis Tool // Develop-a-business-continuity-plan

Disaster Recovery Plan

Du kommer behöva en Disaster Recovery Plan för ett pandemiscenario där exempelvis en massfrånvaro skulle få företaget att stanna. En kostnadseffektiv DR börjar med att identifiera vad som verkligen är uppdragskritiskt så att du kan prioritera dina resurser rätt.

Best Practice: Create a Right-Sized Disaster Recovery Plan // 20-Case-Study-Practical-Right-Sized-DRP

Mall: DRP Recovery Workflow Template // 20-Case-Study-Practical-Right-Sized-DRP

Verktyg: DRP Business Impact Analysis Tool // 20-Case-Study-Practical-Right-Sized-DRP

Andra råd och tips

Flera av oss arbetar redan hemma för att begränsa spridningen av COVID-19 och här får ni som ledare och anställda tips på hur ni förblir produktiva i balansen mellan yrkes- och privatliv i en arbetsmiljö på distans.

Tips: Work from home – Tips for Employees // IT-work-from-home-tips-for-empoyees.pptx

Tips: Work from home – Tips for Managers // IT-work-from-home-tips-for-managers.pptx

If you are a customer, log in and download a copy. Otherwise, contact Radar to buy a copy.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.

X