Prognos 4 – COVID-19

En bra bit kvar tills vi ser ljuset i tunneln!

Som rubriken på prognos 4 för hur Covid-19 påverkar verksamheter antyder så har vi den värsta perioden både i pandemin och ekonomin framför oss.

Även om Radar tror på en starkare återhämtning av IT-budgetar och investeringar än vad vi upplevde efter finanskrisen så kommer det dröja ända till 2024 innan nivåerna är tillbaka där de var innan krisen. Trots en total nedgång i IT-budgetarna om -12% på helåret så kommer återhämtningen gå cirka ett år snabbare än vid tidigare kris. Osäkerheten är dock stor då vi aldrig tidigare mött en global lågkonjunktur driven av både utbud- och efterfråganskollaps samtidigt som vi drabbats av en kraftig, nyckfull och dåligt kartlagd pandemi.

Ladda ner presentationen

Prognos 4 - Covid-19 och påverkan på svensk IT-marknad

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.