Kostnaderna för cybersäkerhet ökar med 8,7 procent men också gapet mellan förmåga och hotbild.

Cybersecurity 2020 följer utveckling, trender och nuläge runt cybersäkerhet på den lokala svenska marknaden.

Cybersäkerhet är idag det tredje högst prioriterade området för svenska IT-verksamheter men är samtidigt det område där flest IT-beslutsfattare anser att budgeten är otillräcklig. Gapet mellan tillgängliga resurser och hotbild ökar i huvudsak drivet av en kraftigt ökad digitaliseringsgrad och snabbt ökande hotbild. Under 2020 kommer svenska verksamheter att spendera 10,7 miljarder kronor inom cybersäkerhet, motsvarande en ökningstakt om cirka 8,7 procent.

En av många förstärkta hottrender är att kriminella i större omfattning än tidigare väljer att utnyttja tredje part för att nå sitt egentliga mål samt att Ransomware-as-a-service nu även drabbar verksamheter lokalt.

I förra årets rapport nämndes brist på kompetens som ett kritiskt område. Sverige kraftsamlar nu genom utbildning av värnpliktiga i samarbete med KTH, regeringsdirektiv kring ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter med rejäla resurser samt genom ett växande landskap av lokalt etablerade leverantörer. Årets Cybersäkerhetsrapport listar 43 lokala leverantörer med kritisk kapacitet samt beskriver dem kortfattat.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Radar Cybersecurity 2020

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.