IT-RADAR UPDATE 2021

En halvårsuppdatering i ett förändrat IT-ekosystem 2021.

Svensk IT-marknad återhämtar sig under 2021 med tillväxten fokuserad till andra halvåret. 

Nyttjandet av IT ökar snabbt i Sverige och kommer vid årsskiftet 2021/22 att vara tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Tydlig fokusering på investeringar inom automatisering och digitalisering har skapat goda förutsättningar under rådande pandemi likväl som för tillväxt i en kommande mer normaliserad framtid. Sverige och Norden har, till skillnad mot större delen av Europa, snabbt passerat genom faserna att hantera och anpassa och befinner sig nu i en positiv fas för förändring och utveckling. Svenska regionala skillnader i prioriteringar och investeringar driver samtidigt till del den ökade tillväxttakten under andra halvåret. Sammantaget är det IT-marknadens tjänstesida som leder tillväxtutvecklingen medan hårdvara och hårdvarunära plattformar får stå tillbaka.

Utmaningar

Främsta utmaningen för en fortsatt tillväxt är bristen på resurser och kompetens inom viktiga områden runt digitala och nya tekniker. IT-ekosystemet fortsätter förändras i snabb takt genom en högt uppdriven förvärvstakt och ett leverantörsled som i större omfattning tvingas tjänstefiera sitt erbjudande för att möta en efterfrågan som överskrider tillgången. Kundsidan behöver nu fokusera på strategier för kompetensförsörjning och på sin sourcingstrategi. Solida partnerrelationer med IT- och teknikföretag behövs för att riskminimera och säkerställa följsamhet till ett varierande behov.

Viktiga sektioner

Rapporten redovisar och reder ut läget kring de legala frågetecknen kring IT-leverantörer och leveranser utanför geografiska gränser. Mycket har handlat om amerikanska mjukvaror och molntjänster då så mycket programvaror och tjänster produceras av amerikanskägda leverantörer. Frågetecknen börjar nu rätas ut men än så länge finns väldigt få alternativ till praktiska lösningar.

Rapportens sektion om hållbarhet går igenom bristande prioriteringar och vad vi ser framåt. Sektionen behandlar både indirekta och direkta finansiella incitament att engagera sig i hållbarhet som många verksamheter missar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  • Pandemins fortsatta grepp om ekonomisk utveckling
  • IT-marknad och budget
  • Regionala skillnader
  • Svenska IT-prioriteringar
  • Hållbarhet
  • Kompetensfrågan
  • Ökad tjänsteefterfrågan
  • Amerikanska molntjänster
  • IT-Sverige 2021 – halvårssummering