Geopolitisk IT-konsekvensanalys #4: Rysslands invasion av Ukraina

Huvudscenariot håller fortfarande men mönster och signaler pekar dels mot ett långvarigt anfallskrig från Rysslands sida samt ökad aktivitet i att kringgå sanktionernas effekt genom möten och avtal med Kina och Indien. Rapporten innehåller ny fördjupning av konsekvens på den interna kostnadsutvecklingen för IT-verksamheter samt påverkan på IT-marknadens utveckling.