Geopolitisk IT-konsekvensanalys #5: Rysslands invasion av Ukraina

Den geopolitiska utvecklingen efter Rysslands attack på Ukraina skapar fortsatt stor osäkerhet där fler länder och aktörer påverkar utvecklingen. Situationen ser ut att bli långvarig då Ryssland fortsatt mobiliserar trupper vilka kan vara utrustade och tränade för att sättas in först senare i vår. Europa och USA följer i stort en enad front även om en del beslut är inte samstämmiga. Som vi tidigare skrivit så är det viktigt att följa vad framför allt Kina och Indien gör med Ryssland för att förstå de geopolitiska konsekvenserna.