Rörelsen mot allt som tjänst

IT-landskapet har under en längre tid skiftat mot XaaS, eller Everything-as-a-Service där övergångens acceleration av förändrade IT och medarbetarbehov kommer vara med oss under lång tid framöver.

Rapporten går igenom drivkrafter till varför vi söker XaaS, vilka hinder som behöver överkommas, trender, framtid och rörelsen effektivitet till ROI.