Svensk Cybersäkerhet 2022

Svenska förutsättningar, marknad, trender, hotbild, attacker, åtgärder och praktiska råd

Rapporten Cybersecurity 2022 av Radar är en studie av den nordiska marknaden för cybersäkerhet och där siktet är inställt på Sverige, med fokus ligger på att ge läsaren en tydlig förståelse för den svenska situationen med hotbild och åtgärder men också marknad med storlek, segment och trender.

Inför rapporten har Radar tagit hänsyn och noggrant analyserat det geopolitiska läget som världen nu befinner sig i, på grund av Rysslands invasion av Ukraina, detta eftersom att makter från världens alla hörn ständigt vill samla information om andra makters myndigheter, regioner, kommuner, etc.