Entries by Mats Wahlgren

För IT-leverantörer: IT-Radar 2015 i presentationsformat, Powerpoint

Innehållet är i graf-form och riktar sig till dig som är IT-leverantör. IT Radar 2015 som Powerpoint, sammanfattar makroekonomisk utveckling, trender och prioriteringar på den svenska IT-marknaden. IT-MARKNAD OCH TRENDER – SVERIGE 2015 Makroekonomisk utveckling BNP-utveckling 2008 –2015 (prognos), indexerat Konjunkturutveckling Sverige: IT-budgetar och IT-kostnader – Sverige IT-MARKNAD OCH TRENDER IT-budgetutveckling 2009 – 2015: Verksamhetsfinansierad […]

IT-Radar 2015 – IT-marknadens Utveckling, Prioriteringar och Trender inför 2015

IT-marknaden Sverige 2015: Ökad budgetrealisering men svag värdeökning Radar Ecosystem Specialists redovisar i sveriges och nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2015” att realiseringstakten av IT-budgeten ökar i svenska verksamheter men att det samlade värdet av levererade produkter och tjänster minskar. Huvudorsak till värdeminskningen är den förändring som pågår inom leverans och produktion av IT samt […]

Så planerar dina CIO-kollegor 2015

Budget, planering och trender – Har du satsat rätt inför 2015? Radars undersökningar ger dig Information om vilka IT prioriteringar som görs i de olika branscherna. Seminariet skapar överblick och ger dig en unik möjlighet att se vad dina kollegor och/eller konkurrenter prioriterar och satsar på under 2015. Fokus ligger på strategiska planer och lagd budget […]

Microsoft – Vendor profile – Worldwide 2014

The last twelve months have been huge for Microsoft – even more than we predicted a year ago. Unfortunately for the company, its “devices and services” strategy has so far failed to resonate with the wider market; consumers have been largely unconvinced by its Surface tablets, Windows phones haven’t fared much better, while enterprises were […]

SAP – Vendor Profile – Worldwide 2014

Founded in 1972, SAP has become the leading provider of business application software and is the third largest independent software vendor worldwide. In 2012, SAP celebrated its 40th anniversary. By the end of 2013, SAP employed 66,572 people, of whom approx. 17,309 were located in Germany. SAP’s core business is selling software licenses (typically, this […]

Erbjudande! Öka din kunskap om Offshore aktörerna

Andelen offshore i svenska IT-verksamheter ökar vilket direkt och indirekt påverkar marknaden, prissättning och konkurrens. Radars erbjudande ger möjlighet att öka er analys och insikt om de största offshore aktörerna på den svenska marknaden. Erbjudandet omfattar leverantörsutvärderingar producerade av vår globala partner PAC som har analytiker på plats i Indien och som löpande arbetar med dessa. […]