Entries by Mats Wahlgren

Market InBrief: Manufacturing Sweden 2014

Manufacturing is a hugely important industry in Sweden. It is the second largest sector after services in terms of contribution towards GDP, and is by some distance the largest in terms of software and IT services (SITS) expenditure. The Swedish manufacturing market is a heterogeneous sector with many very large firms operating across a number […]

Konsultmarknad 2015 – Stora skillnader i värde- och volymtillväxt

Radar konstaterar stora skillnader i volym- och värdetillväxt i vårens stora analys av den svenska och nordiska konsultmarknaden. Volymtillväxten på den svenska IT-konsultmarknaden för 2015 beräknas uppgå till 9 procent men en utbredd priserosion resulterar i ett marknadsvärde som endast ökar en dryg procent till totalt cirka 50 Miljarder SEK i Sverige. Efterfrågan ökar generellt […]

Presentation för nedladdning: IT-­KOSTNADER OCH IT-­MARKNAD Sverige 2015

Presentationsmaterial i Pdf-format över fördelningen av IT-kostnader och IT-marknaden i Sverige 2015. Totala IT-kostnader fördelat per finansierande budget IT-budget fördelat per intern och extern del fördelat per sektor fördelat per verksamhetsstorlek IT-marknaden fördelat per marknadssegment fördelat per verksamhetsstorlek IT-tjänstemarknaden fördelat per verksamhetsomsättning Vänligen logga in för nedladdning…

Market InBrief: Transport sector Sweden 2014

The Swedish transport industry is made up of four main sub-segments, each of which has differing characteristics. Most aspects of the Swedish transport industry have been privatized, but the state still plays a very important role, whether through areas such as legislation, safety and maintenance of assets through Trafikverket, the national Transport Administration, or more […]

Market InBrief: Insurance Sweden 2014

According to the Swedish Insurance Federation, the Swedish insurance industry consisted of more than 400 companies in 2013 and generated premium income of over SEK 260 billion. It employed more than 20,000 people, representing approximately 0.5% of national employment, and contributed approximately 1% to Sweden’s GDP, demonstrating that it is a small industry in Sweden. […]

22 april Frukostseminarium: SBABs Johan Sandberg om leverantörsstyrning och hur och varför banken multisourcar

Från strategi till handling. Konkreta lösningar på 2015 års IT-utmaningar! Radar bjuder in till ett frukostseminarium den 22:e april tillsammans med Sungard. Vi ger dig insikt i nya sätt att styra din multisourcing för att få ut ökad effekt och värde. En stabil och kostnadseffektiv infrastruktur är idag en självklarhet samtidigt som ökad proaktivitet och […]