Radar Benchmark – IT-budgetering, IT-strategi

Behovet av att förstå IT-verksamhetens läge jämfört med konkurrenter/bransch blir allt viktigare. Dels för att kunna kommunicera internt från IT till ledning och dels för att kunna fatta beslut baserat på fakta. Inför budgetering är det också viktigt att förstå om man ”hänger med” i konkurrenternas utveckling eller inte vad gäller budgetökning/minskning etc.

Radar är ledande på lokal it-benchmark och analys och har tagit fram en paketering som innehåller rapport med branschjämförelser, analys samt rekommendationer. Rapporten lämpar sig som kommunikationsmaterial och som beslutsunderlag och kan levereras snabbt.

Omfattning

Ledning, styrelse och verksamhet – efterfrågar allt oftare information om IT-verksamhet, kostnader och hur man står sig mot likvärdiga verksamheter. Benchmark svarar på detta.

Som ansvarig för IT-verksamheten – behöver man ha argument för ökad IT-budget eller andra förändringar där skillnader mot just konkurrenterna kan vara avgörande. Benchmark svarar på detta.

Benchmark – Budgetering, IT-strategiska beslut

Jämförelse, analys och rekommendation runt nyckeltal

Innehåll standardrapport

  • IT-budgetutveckling 2012–2015 (Har ni hängt med eller tappat i budgetkraft historiskt mot bransch)
  • IT-budget/omsättning eller total budget för offentlig sektor
  • IT-budget/anställd
  • IT-budget/IT-resurs
  • IT-budget realisering på hårdvara, mjukvara, tjänster resp. internt
  • IT-budget fördelning operativt på drift, optimering resp. förändring
  • IT-resurser/totala resurser
  • Slutsatser runt läge, värde, effektivitet och produktivitet
  • Rekommendationer

Benchmark – Ett gemensamt åtagande

Radars paketerade produkter innebär ett gemensamt åttagande mellan Radar och kund. Tidsåtgång för kund avseende leverans av underlag varierar men motsvarar normalt 2-3 timmar.

Priset för Benchmark – Budgetering, IT-strategiska beslut:

Pris 45 000 SEK